Kỹ Năng Sống

Hoàn thiện kỹ năng sống đang là một tiêu chuẩn quan trọng giúp một cá nhân hòa nhập xã hội và phát triển lành mạnh. Văn phòng Phương Bối Nguyệt cung cấp các gói dịch vụ phát triển bản thân, kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm… cùng nhiều nhóm kỹ năng khác giúp bạn nhanh chóng chạm một tay đến thành công và sự viên mãn trong cuộc sống.

Mức Học Phí: 500.000đ

 

 

Hotline: 19000183